Recreatiepark de Wierde

Voorbeeld belegging

Aankoop

   
Aankoopsom excl. BTW en kosten koper:  € 157.250
Kosten inrichting tbv verhuur:  € 9.000             
Diversen:  € 1.000
Totale investering:  € 167.250
   
FINANCIERING:  
Eigen vermogen:  € 167.250
Hypotheek:  € -
Rentepercentage 0,00
Aflossingsperc.(lineair):                  0,00
   
OPBRENGSTEN:  
Bruto-huuropbrengst excl. BTW: € 14.773
Indexatie per 1/1:  2,50

Kosten

   
Eigenaarslasten:  
1. Onroerende zaakbel.:  € 187
2. Waterschapslasten:  € 79
3. Rioolrecht:  € 195
4. Eigenaarsdeel serv-kn:  € 1.756
5. Gas/water/elektra: (winter exclusief)  € 750
6. Verzekeringen:  € 251
Indexatie eigenaarslasten: 2,00
Afschrijving in % van aankoop: 10,00
Beheervergoeding in % huur: 25,00
Onderhoud in % bruto-huur:                                    -  
   
     

Cash-Flow overzicht jaar 1 t/m 5

 

Omschrijving: JAAR 1: JAAR 2: JAAR 3: JAAR 4: JAAR 5:
Bruto-huuropbrengst:  €                              14.773  €                        15.142  €                        15.521  €                        15.909  €                        16.307
BTW afdracht huuropbrengst:  €                                   836-  €                             857-  €                             879-  €                             901-  €                             923-
Eigenaarslasten:  €                                3.218-  €                          3.282-  €                          3.348-  €                          3.415-  €                          3.483-
Beheervergoeding:  €                                3.693-  €                          3.786-  €                          3.880-  €                          3.977-  €                          4.077-
Lopend onderhoud:  €                                        -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -
Bruto cashflow  €                                7.026  €                          7.217  €                          7.414  €                          7.616  €                          7.824
Rente hypotheek:  €                                        -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -
Netto cashflow  €                                7.026  €                          7.217  €                          7.414  €                          7.616  €                          7.824
Aflossing hypotheek:  €                                        -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -
Cashflow na aflossing/belasting  €                                7.026  €                          7.217  €                          7.414  €                          7.616  €                          7.824
           
Cashflow rendement eigen middelen 4,20% 4,32% 4,43% 4,55% 4,68%
Rendement na afschrijving 3,93% 4,05% 4,16% 4,28% 4,41%

Regels AFM

Aan bovenvermelde berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

In verband met de gewijzigde wetgeving en regels van de AFM bieden wij onze diensten met betrekking tot recreatiewoningen die als belegging worden aangehouden alleen aan indien de koopsom hoger is dan € 100.000. Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.