Jaarlijkse kosten

Jaarlijkse kosten (inclusief BTW indien van toepassing) Prijspeil 2022

Parkbijdrage

€ 1.140,67

Afvalverwijdering

€ 277,32

Rioolrecht

€ 196,92

Forensenbelasting (bij eigen gebruik)

€ 429,56

Toeristenbelasting (bij verhuur)

€ 1,50

per persoon per nacht 

Onroerende zaak belasting

0,11%

over WOZ-waarde 

Zuiveringsheffing (variabel per jaar)

€ 72,00

Watersysteemheffing variabel

0,04%

over WOZ-waarde 

Verbruikskosten (inclusief BTW)

Gas per kubieke meter (propaan)

€ 3,83

Vastrecht gas

€ 153,49

Elektra per Kwh

€ 0,72

Vastrecht elektra

€ 30,40

Water per kubieke meter

€ 2,11

Vastrecht water

€ 92,94

Eenmalige kosten

Slagboompas waarborgsom

€ 35,00

(afschrijving 5 jaar)