Rekenvoorbeeld belegging:

 

AANKOOP:   
Aankoopsom excl. BTW en kosten koper:  €                            107.250
Kosten inrichting tbv verhuur:  €                                6.500
Diversen:  €                                1.000
Totale investering:  €                            114.750
   
FINANCIERING:  
Eigen vermogen:  €                            114.750
Hypotheek:  €                                        -
Rentepercentage:                  0,00
Aflossingsperc.(lineair):                  0,00
   
OPBRENGSTEN:  
Bruto-huuropbrengst excl. BTW:  €                              14.773
Indexatie per 1/1:                                      2,50

 

KOSTEN:  
Eigenaarslasten:  
1. Onroerende zaakbel.:  €                             140
2. Waterschapslasten:  €                             126
3. Rioolrecht:  €                             195
4. Eigenaarsdeel serv-kn:  €                          1.329
5. Gas/water/elektra: (winter exclusief)  €                             750
6. Verzekeringen:  €                             172
Indexatie eigenaarslasten:                                2,00
Afschrijving in % van aankoop:                              10,00
Beheervergoeding in % huur:                              20,00
Onderhoud in % bruto-huur:                                    -  

 

CASH-FLOW OVERZICHT JAAR 1 T/M 5:        
           
Omschrijving: JAAR 1: JAAR 2: JAAR 3: JAAR 4: JAAR 5:
Bruto-huuropbrengst:  €                          14.773  €                        15.142  €                        15.521  €                15.909  €            16.307
BTW afdracht  huuropbrengst:  €                             836-  €                            857-  €                            879-  €                    901-  €            923-
Eigenaarslasten:  €                          2.711-  €                         2.766-  €                         2.821-  €                  2.877-  €            2.935-
Beheervergoeding:  €                          2.955-  €                         3.028-  €                         3.104-  €                  3.182-  €            3.261-
Lopend onderhoud:  €                                  -  €                                  -  €                                 -  €                          -  €               -
Bruto cashflow  €                           8.271  €                          8.491  €                          8.717  €                   8.949  €            9.187
Rente hypotheek:  €                                        -  €                                  -  €                                  -  €                          -  €                -
Netto cashflow  €                          8.271  €                          8.491  €                          8.717  €                   8.949  €            9.187
Aflossing hypotheek:  €                                        -  €                                  -  €                                  -  €                          -  €                 -
Cashflow na aflossing/belasting  €                          8.271  €                          8.491  €                          8.717  €                   8.949  €              9.187
Cashflow rendement eigen middelen 7,21% 7,40% 7,60% 7,80%          8,01%
Rendement na afschrijving 6,92% 7,12% 7,31% 7,52%           7,72%

 

Aan bovenvermelde berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Regels AFM

In verband met de gewijzigde wetgeving en regels van de AFM bieden wij onze diensten met betrekking tot recreatiewoningen die als belegging worden aangehouden alleen aan indien de koopsom hoger is dan € 100.000. Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.